lg

 

Kalite Politikamız ;

 

İş sağlığı ve Güvenliğine azami özen gösteren, içinde yaşadığı sosyal çevrenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan ve yenilik üreten bir şirket olmanın yanında;

Müşteri odaklı, topluma, çevreye, yasal mevzuatlara duyarlı, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet vermeyi ve kaliteyi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

 

 

 Bu politikayı gerçekleştirmek için aşağıdaki hedefler benimsenmiştir :

 

  •  Ekip ruhu ile çalışarak kaliteyi sürekli olarak yükseltmek
  •  Verimliliği artırarak maliyetleri düşürmek
  •  İşlerin ilk defada ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlamak
  •  Çalışanlarımızın eğitimini, motivasyonunu ve katılımını sağlamak
  •  Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda anlayışı içerisinde çalışmak
  •  Yasal gerekliliklere uymak
  •  Kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmek
  •  Ürün alanımızdaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak
  •  Kuruluşumuzun kaynaklarını etkin olarak kullanmak ve çevreyi korumak

 

Kalite politikasının ve hedeflerin tüm personel tarafından anlaşılması ve tüm faaliyetlerin  politika ve hedefler doğrultusunda yürütülmesi sağlanacaktır.