eyuboglu

 

 EYUBOGLU Torna ve Vinç İşletmeciliği Ltd. Şti. şirket faaliyetlerini yürütürken çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer insanları , önleyici yaklaşımlarla muhtemel tehlike ve iş kazaları ile meslek hastalıklarından korumayı, kendi ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zara vermekten kaçınmayı ve çevre kirliliğini önleyecek çok yönlü çaba göstermeyi amaç edinmiştir.

EYUBOGLU LTD. ŞTİ. Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki ilkelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır.
Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak,
Faaliyetlerin yürütülmesinde iş kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri almak,
SEÇ sorumluluğunun hiyerarşik düzen içersinde, katılımcı yaklaşımla tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak,
Her seviyede programlı SEÇ eğitimleri ve periyodik denetimler ile çalışanlarımızın bilinç düzeyini ve uzmanlık seviyelerini yükseltmek ,
Doğabilecek muhtemel riskleri değerlendirerek , çalışanlarımızı ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların karşılaşabilecekleri tehlikeleri ortadan kaldırmak / azaltmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
Şirketimizin bünyesindeki tüm çalışanlarımız '' Sıfır İş kazası '' temel prensibine göre yürütülmektedir.

Sonuç olarak , EYUBOGLU LTD. ŞTİ. yeni faaliyetlere girerken , ilgili sağlık , emniyet ve çevre konularını değerlendirerek , her projeye özgü geliştirdiği SEÇ Planı , müşteri beklentileri ve yasal gereklilikler ile şirket SEÇ Politikası doğrultusunda, ''Kayıp Zamansız '' iş bitirmeyi ve tüm bunlar için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt eder.

Müşterilerimizin isteklerinin en iyi şekilde belirlenmesi, taahhüdümüz çerçevesinde bu isteklerin en iyi şekilde yerine getirilmesidir.
Firmamız yüksek kaliteyi sağlarken, rekabet şartlarını da unutmadan maliyetlerini kontrol altında tutacaktır. Güvenilirliliğimizi en yüksek düzeye çıkarmak için müşterilerimizin şikayetleri en iyi şekilde analiz edilir.
Çevreyi korumaya ve iyileştirmeye özen gösterilir. Kalite politikamızın uygulanması için her kademedeki personelin tam katılımı ve desteği sağlanır. Personele sürekli olarak eğitim verilir.
En kısa zamanda, en yüksek kalitelide, en uygun bedelle müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.